De bibliotheek maakt je rijker!

De nieuwe bibliotheek is een kennis- en informatiecentrum. Hoewel de vorm van de Boekenberg een ode brengt aan het boek, vinden bezoekers er ook bergen aan andere vormen van kennis, ontspanning en verdieping. ‘Kenniscentrum’ klinkt misschien wat abstract, maar daar komt het wel op neer: de bibliotheek anno 2016 is een plek voor verdieping en kennisdeling. Zo biedt ook de Boekenberg een rijkdom aan kennis. Mari, een trouwe bezoeker van de Boekenberg, verwoordde het treffend: “Ik zie de bibliotheek als een stuk cultuur waarvan je kunt genieten zonder dat het je veel geld kost.” Hij leest veel en vaak, van jeugd- tot geschiedenisboeken. Zijn maandelijkse bezoeken aan de Boekenberg leverden hem een schat aan informatie en inspiratie op. Een geringe financiële investering met een groots resultaat! Datzelfde geldt voor ondernemer Arthur die er de Startup Academy organiseert, Gaby die er als taalcoach kennis deelt en Mercedita die er op haar beurt meer leert over de Nederlandse taal. Stuk voor stuk maakte de Boekenberg ze rijker, qua kennis én in sociaal opzicht.

Lezen en leren voor iedereen
Naast het lezen en lenen van boeken, kom je in de Boekenberg ook voor het lenen en lezen van e-books, muziek en luisterboeken. Je kunt er terecht voor Boekstart voor baby’s, gaat voor taalcoaching naar het DigiTaalhuis Nissewaard en/of volgt er computercursussen of één van de vele andere activiteiten. Dit aanbod van activiteiten nam een vlucht in het afgelopen decennium. Want juist in een tijd van zowel digitalisering als vergrijzing zijn dergelijke programma’s nodig en is het de rol, of zelfs verantwoordelijkheid, van bibliotheken om hierop te anticiperen. Het meerjarenbeleid van de Boekenberg speelt sterk in op de veranderingen die er in het sociale domein gaande zijn en wil hier een bijdrage aan leveren. Bibliotheek de Boeken-berg heeft als doel om de ontwikkeling naar een brede maatschappelijke bibliotheek door te zetten én daarbij optimaal gebruik te maken van het gebouw De Boekenberg, onder andere door samenwerking met anderen.

Waardestijging
De tijd waarin de bibliotheek een vanzelfsprekendheid was, is voorbij. De bibliotheek van de toekomst is vooruitstrevend in plaats van behouden. Er ligt een sterke nadruk op de maatschappelijke waarde. Dat houdt onder andere in dat de Boekenberg als plek middenin Spijkenisse wil bijdragen aan de verbetering van de zelfredzaamheid van de inwoners, bijvoorbeeld als het aankomt op digitale vaardigheden. De Boekenberg biedt jong en oud op allerlei manieren diverse handvatten om zelf en samen aan de slag te gaan. Maar ook de verbetering van taal valt eronder en wordt hoog in het vaandel gedragen. Het is immers de basis voor participatie in de samenleving! Daarbij staat de bestrijding van laaggeletterdheid hoog op de agenda, net als het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling én mensen enthousiasmeren voor kennisvergaring in de breedste zin van het woord. Zonder uitzondering zijn alle diensten gericht op ontwikkeling, ontdekking, ontmoeting en ontspanning. Meer dan ooit wil ook Bibliotheek de Boekenberg haar maatschappelijk rendement zo zichtbaar en meetbaar maken. Hieronder lees je over een aantal terugkerende activiteiten én de verrijking die ze bezoekers brengen.

Kinderen leren websites bouwen
Speciaal voor kinderen en jongeren tussen de 7 en 17 jaar oud organiseert de Boekenberg maandelijks ‘CoderDojo’, een workshop voor het maken van websites, applicaties en games. In een middag leren ze (gratis) de basis van programmeren met HTML/CSS, Javascript, Scratch en meer. Waarom? Tegenwoordig heeft alles en iedereen een eigen website of applicatie. Des te nuttiger is het als je deze dus zelf kunt bouwen! De workshop leert jongeren de basics. Ze leren er zo of dit onderwerp hun interesse heeft, zodat ze zichzelf hierin vervolgens verder kunnen ontwikkelen. Voor de één is het een kennismaking, voor de ander een verdieping. Ongeacht je niveau stoomt juist de ontwikkeling van deze typische 21st Century Skills jongeren klaar voor de (nabije) toekomst!

Volwassenen krijgen juridisch en belastingadvies
Naast de alledaagse verplichtingen voelen juridische en belastingdienstzaken vaak als een noodzakelijk kwaad. De Boekenberg wil juist ook díe kennis – die zo nodig is in het dagelijkse leven – ontsluiten en op een laagdrempelige wijze aanbieden. Daarom worden er regelmatig spreekuren voor georganiseerd. Zo helpt Stichting Belastingwinkel Regio Rijnmond met de belastingaangifte en het aanvragen van toeslagen. De Rechtswinkel Nissewaard geeft onpartijdig en onafhankelijk juridisch advies en advies op maat tegen een kleine vergoeding. Schuif je jouw belastingaangifte steeds op de lange baan? Kom je er zelf online niet uit? Kom langs en stel je vragen: deze spreekuren zijn er voor jou!

Nieuwe Nederlanders leren alles over inburgering in Nederland
De Nederlandse bevolking groeit sinds 2015 het hardst door migratie en dat zal volgens het CBS de komende jaren zo blijven. In 2016 werden er 240 duizend immigranten verwacht, waarvan 70 duizend asielmigranten. Juist deze groep mensen heeft behoefte aan kennis, over de gang van zaken in Nederland bijvoorbeeld. Maar juist voor deze groep is die benodigde kennis lastig toegankelijk. Taal ligt hieraan ten grond-slag. Maandelijks organiseert het DigiTaalhuis daarom een spreekuur waarbij mensen met al hun vragen terecht kunnen. Vrijwilligers beantwoorden daarbij bijvoorbeeld vragen over wet- en regelgeving rondom inburgeren in Nederland. Bovendien worden vrijwilligers klaargestoomd om als ‘taalmaatje’ op te treden. Samen met diverse partners heeft Bibliotheek de Boekenberg hierbij als doel een centrale plek te bieden waarbij mensen met een taalachterstand daadwerkelijk geholpen worden. Daar is overduidelijk behoefte aan: de spreekuren zijn drukbezocht.

Ben je benieuwd welke activiteiten de Boekenberg nog meer organiseert? Bekijk de agenda hier!